Hakkımızda

TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurumdur. 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur. 2001 yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir.

Tevitöl’de tüm öğrenciler, yatılı, burslu ve kısmi burslu olarak eğitim – öğretim görmektedir. Her yıl özel değerlendirme sınavı ile seçilen öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenlerin rehberliğinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra Uluslararası Bakalorya programı da uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin özel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek, onları uluslar arası platformlara taşımak, ülkemizin ve yeryüzünün geleceğini belirleyecek öncüler durumuna getirmek eğitim anlayışımızın temel prensibidir.
Öğrencilerimizin, yetenek, ilgi ve zekâ açısından farklılıklar gösterdiği bir gerçek; öğrenci sayısının sınırlı ve olanakların geniş olduğu okulumuzda her öğrenciye dönük kişiye özel farklılaştırılmış programlar oluşturulmaktadır. Bir başka deyişle, öğrencilerimizi, çok geniş bir yetenek ve beceri yelpazesi sunarak eğitmekte ve geliştirmekteyiz.

Basında TEVİTÖL

Çeşitli basın organlarında TEVİTÖL hakkında yazılmış yazılarBölümlerimiz

Edebiyat Bölümü
Bölümün Amacı: Üstün yetenekli öğrencilere anadilinde yetkinlik kazandırmak, Türk ve Dünya edebiyatı eserlerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarına rehberlik ederek entelektüel bir okur olmalarına katkıda bulunmaktır. Türkçe, Edebiyat, Dil ve Anlatım dersleri, beş öğretmenimizin rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğretim programımız üstünlerin ihtiyacı olan zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim anlayışıyla hazırlanmıştır. Ayrıca IB programı çerçevesinde A1 Edebiyat dersi “ high level “ ve “standard level” düzeyinde okutulmaktadır.

Bölümün Hedefleri:Dili sözlü ve yazılı olarak doğru kullanan, akademik bir çalışmayı yürütebilen, yaratıcı, düşünsel alanda sınırları zorlayan, bir kurguyu tüm katmanlarıyla okuyabilen, iyi bir okur kimliğine sahip, kendi kütüphanesini oluşturabilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Her öğrencinin lise yaşamı boyunca nitelikli en az elli edebi eseri okuması ve bu eserlerle ilgili çalışmalar yapması da hedeflerimiz arasındadır.

Program:Edebiyat bölümünde öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası, müfredata katkıda bulunan araştırma, proje ve okumalarla zenginleştirilmiş, ders dışı etkinliklerle desteklenen bir program uygulanmaktadır.

Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlikler: Kültür ve Edebiyat Kulübü, Ayaküstü Edebiyat Dergisi, Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Yazı Atölyesi

Geleneksel Etkinlikler:Masal Gecesi, Şiir Gecesi

Yıllık etkinlikler:Yıl boyunca gerçekleştirilen kültürel (tiyatro, sinema, bilgi şöleni, seminer vb.) organizasyonlar...
Fen Bilimleri Bölümü
Amacı: Üstün yetenekli öğrencilerde bilime ve bilgiye yönelik merak güdüsünü arttırmak ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsat yaratmak.

Bölüm Hakkında: TEVİTÖL Fen Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri, öğretmenlerimizin rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda zengin ve farklı bir içerik anlayışıyla hazırlanan programımız; astronomi, araştırma teknikleri, fen terminolojisi gibi hazırlayıcı ve seçmeli dersleri de içermektedir. Tüm fen dersleri IB programını da içermektedir.

Hedefleri:

Program:Fen bölümünde öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası çalışma, araştırma ve deneylerle zenginleştirilmiş, ayrıca ders dışı etkinliklerledesteklenen bir program yürütülmektedir. Tüm sınıflarda IB programıyla birlikte deney açısından zengin bir program uygulanmaktadır. TM öğrencileri de en az bir fen dersini detaylı olarak öğrenmektedirler.

Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlik/faaliyetler:
Projeler:Öğrencilerimiz her yıl çeşitli üniversitelerden destek alarak araştırma projeleri yürütmekte ve bunlar ile TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına katılmaktadır. Bu konuda aşağıdaki üniversitelerle işbirliği içindeyiz:


Yıllık Etkinlikler:


Geleneksel Etkinlikler:
Sosyal Bilimler Bölümü
Amacı:Öğrencileri Sosyal Bilimlerdeki temel kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırma, evrensel bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilecek donanım kazandırmayı amaçlar.​

Hedefler:İnsana ve topluma yönelik süreçleri farklı açılardan irdeleyerek, çok kültürlülük, evrensel değerler ve demokrasi konusunda duyarlı, farklı bakış açıları kazandırmayı hedefler.

Program:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(1), Tarih(2), Coğrafya(1), Felsefe Grubu(1), olmak üzere beş (5) öğretmen tarafından yürütülür. İki program birlikte yürütülmektedir; Anadolu Lisesi ve IB programı.

Yürütülen Etkinlikler:Münazara, Sinema, İstanbul Grubu(1-2), Felsefe , Dergi(Parantez), Doğa Kulübü, Çevre ve Doğa, Ayın Kısası

Geleneksel Etkinlikler:Sinema Günleri (22-26 Aralık 2013), Tarih Gecesi(Mayıs 2014), Sosyal Bilimler Çalıştayı ( Nisan 2014), 9. Sınıflar Münazara (Mayıs), Tevitöl Bitki Örtüsü Tanıtımı(Mayıs), Belgesel Günleri, Tarihte Bu Ay.
Rehberlik Bölümü
Amacı:Üstün zeka ve özel yetenekli öğrencilerin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak; başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında, bireyin kendini tanımasına katkı sağlamaktır.​

Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerin gelişen ve değişen dünyada potansiyelini tam olarak kullanabilmesi ve kendilerini gerçekleştirecek gerçekçi planlar yapması için sistemli, profesyonel bir yardım hizmeti sunar, danışmanlık sürecinde etik ilkeler gereği güven ilişkisi ile hareket eder, öğrencilerin gizlilik ve kişilik haklarına saygı gösterir, sağlıklı karar vermelerine destek olur.
Psikolojik Danışma birimi çalışmaları bir psikolog, bir psikolojik danışman ve bir rehber öğretmen tarafından yürütülür.

Bölümün Hedefleri:Öğrencilerin psiko- sosyal açıdan uyumlu bireyler olmalarını sağlamak, Üstün zekâ ve özel yetenekleri tanılanmış öğrencilere özgü çalışmaları planlamak.

Program:
Öğrenci odaklı çalışmalar;
Eğitsel Rehberlik: Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık çerçeve planı ve rehberlik programının vizyonu doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirir.
Kişisel Rehberlik: Etkin ve verimli önleyici ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını içerir.
Mesleki Rehberlik: Kariyer planlama ve hedef belirleme çalışmalarını içerir.


Öğretmen odaklı çalışmalar;
Okul rehberlik ve psikolojik danışma çerçeve ve sınıf planın uygulanması ve yürütülmesi
Okul öğrenci profiline özgü bilgilendirmeyi içerir.

Veli odaklı çalışmalar;
Okul sistemi ve yatılı okul yaşantısı ile ilgili bilgilendirme
Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimleri hakkında bilgilendirme

Okul öğrenci seçimi odaklı çalışmalar;
Öğrenci seçimleri için gerekli çalışmaları yürütmek ve konu ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek.
Yabancı Diller Bölümü
Amacı:TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Yabancı Diller Bölümünün amacı tüm öğrencilerimizi okul bitiminde, İngilizceyi ve seçecekleri ikinci yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilecek düzeye getirmektir.

Program:
Hazırlık Sınıfı Programı:
Hazırlık sınıfına gelen öğrencilerimiz dersler başlamadan uygulanan seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre temel ve ileri düzey olmak üzere iki farklı gruba yerleştirilirler. Bütün öğrenciler haftada 20 saat İngilizce dersi görürler. Bu dersler öğrencilerimizin dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi tüm becerilerini geliştirecek şekilde planlanır ve farklı beceriler için farklı öğretmenler ders yaparlar. Bu öğretmenlerimiz iletişim ve işbirliği içinde öğrencilerimizin dil gelişimini düzenli olarak çok yakından izleyerek gerekli uygulamaları yaparlar.

Uluslararası Bakalorya Programı:
Bu program uluslararası tanınırlığı olan, öğrenciyi bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlayan, kapsamlı, 11. ve 12. Sınıflarda yürütülen bir programdır. Yabancı diller bölümü bu program çerçevesinde öğrencilerin seçmeleri için İngilizce a2, İngilizce b, Almanca ab initio, Fransızca ab initio derslerini açar. Ayrıca Bilgi Kuramı (TOK) ve “makale - extended essay” yazmalarında öğrencilerimize destek sağlar. Tüm öğrencilerimizin IB diploması seçip seçmediklerine bakmaksızın, mezun olduklarında dili en etkili şekilde kullanabilmelerini sağlamak için IB programı ve gerektirdikleri tüm 11 ve 12 sınıf öğrencilerimiz için uygulanır.

Modern Diller (ikinci yabancı dil):
Yabancı diller bölümü İngilizcenin yanı sıra beş yıl boyunca öğrencilerimize Almanca veya Fransızca dillerinden birini öğrenme olanağını sağlar. Bu dersleri alan öğrencilerimizden bazıları bu dillerde sertifika veya yeterlilik sınavlarına katılırlar.

Fransızca:
TEVİTÖL FRANSIZCA - ENSEİGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAİSE A TEVİTÖL
Okulumuzda Fransızca dersi, 2007 yılından beri öğrencilerimize seçmeli dersler kapsamında sunulmaktadır. Notre école propose l'enseignement du français dans le cadre d'un cours optionnel depuis 2007. Fransızca dil becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra Fransız kültürü, uygarlığı, tarih, edebiyat, müziği ve mutfağı da dersin konuları arasında yer alır; çok kültürlüğe esas teşkil edecek şekilde ders içeriği yapılandırılır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim alan öğrenciler, öğretim yılı sonunda tiyatro eseri , müzikal vb. gösteriler sahneye koymaktadırlar.
Les élèves qui choisissent cette langue l'apprennent en découvrant la culture des pays francophones, en se penchant sur la littérature de ces pays, en en observant les caractéristiques, en écoutant leur musique et en goutant leur cuisine. Tous les sens sont donc mis a contribution afin d'assimiler au mieux le français. Les élèves des classes de français ont à cœur de présenter sur scène chaque année un spectacle qui se veut de théâtre ou de comédie musicale.
Hazırlık sınıfında 4 saat, 9 ve 10. sınıflarda 2 saat( İsteyen öğrenciler 2 saat seçmeli DELF B1 dersi seçebilmektedirler ) , 11 ve 12. sınıflarda 2+4 ( IBO)saat işlenen Fransızca dersi ile öğrenciler, B1 (Non-IB grubu) ve B2 (IB grubu)seviyesinde mezun olurlar.
Seviyeler Fransız Enstitüsü tarafından yapılan DELF sınavları ile belirlenir.
http://www.ifturquie.org/test-your-level/?lang=en
En classe préparatoire, 4 heures sont réservées a l'enseignement du français, 2 heures en 9e année, 2 heures en 10e année (Avec la possibilité de choisir deux heures supplémentaires), 2 heures en 11e et en 12e années (Avec 4 heures supplémentaires pour les élèves qui suivent le parcours du Bac International IB) Ces niveaux sont certifiés par le passage de nos élèves des épreuves du DELF, épreuves organisées par l'Institut français d'Istanbul. En ce qui concerne le niveau de français atteint par les élèves diplômés de notre école, il s'agit d'un niveau DELF B1 pour les élèves qui ne suivent pas le programme IB et un niveau DELF B2 pour les élèves qui suivent le programme IB.
http://www.ifturquie.org/test-your-level/?lang=en
B2 dil seviyesi, Kanada'da dili Fransızca olan tüm üniversitelerin; Fransa'da, tıp fakülteleri ve Sorbonne Üniversitesi hariç, tüm üniversitelerin zorunlu tuttukları dil seviyesidir . Il est bon de savoir que le niveau B2 du DELF est le niveau de français exigé par toutes les universités françaises et canadiennes francophones, hormis les universités de médecine et la Sorbonne.

Fransa ile değişim programı :Öğrencilerimiz, 10.sınıfta değişim programımız çerçevesinde Fransa'ya 1 hafta süre ile gider, aile yanında konaklar ve organizasyonu birlikte yaptığımız okulda derslere katılırlar. Yine her sene Fransa'da değişim yapılan okulun öğrencileri, 1 hafta sure ile okulumuzda konuk öğrenci olarak derslere katılırlar.
Le Programme d'échange avec la France : Dans le cadre de ce programme d'échange, des élèves de 10e année partent en France pour une semaine, sont hébergés au sein de familles françaises et ont l'occasion de suivre des cours donnés dans l'établissement partenaire de ce projet. Les élèves de cet établissement sont par ailleurs reçus par TEVİTÖL pendant une semaine et participent eux-aussi aux cours dispensés ainsi qu'aux activités organisées par notre école.

Almanca:
Okulumuzda Almanca dersi, 2004 yılından beri seçmeli dersler kapsamında öğrencilerimize sunulmaktadır. Almanca dersinin amacı, öğrencilerimizi Avrupa Birliği kriterlerine bağlı olarak uygun seviyeye getirmek ve bu doğrultuda dili aktif olarak kullanmalarını sağlamaktır. Derslerimizinin hedefleri, dört temel dil becerilerini öğrencilere kazandırmaktır. Bu dört temel dil becerileri: Dinleme, okuma, yazma ve sözlü ifadelerdir. Öğrencilerimiz, Almanca derslerinde bütün seviyelerde dilbilgisi yapılarını, yeni kelimeleri, sözcük dağarcığı bilgilerini geliştirerek doğru telaffuz etmeyi öğrenirler. Derslerimizde çeşitli araç-gereçlerden ve ders materyallerinden yararlanarak, öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve onları teşvik etmek adına çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

Almanca dilini öğrenmenin yanı sıra öğrencilerimiz Alman kültürü hakkında da bilgi sahibi olurlar. Her eğitim yılında öğrencilerimiz, Alman kültürünü tanıtan tiyatro oyunları, müzik ve videolardan oluşan bir Almanca Gecesi ortaya çıkarırlar.

Hazırlık sınıfında 4 saat, 9. ve 10. sınıflarda 2 saat (isteyen öğrenciler 2 saat seçmeli B1 dersi seçebilmektedirler), 11. ve 12. sınıflarda 2+4 (IB) saat işlenen Almanca dersi ile öğrenciler, B1 (Non-IB grubu) ve B2 (IB grubu) seviyesinde mezun olurlar. Seviyeler Goethe Institut tarafından yapılan sınavlar ve TestDaF ile belirlenir. https://www.testdaf.de/

B2 dil seviyesi, Avusturya’da ve İsviçre’de öğretim dili Almanca olan üniversitelerin; Almanya’daki tıp ve hukuk fakülteleri hariç tüm üniversitelerin hazırlık atlama için zorunlu tuttukları dil seviyesidir. https://www.daad.de/de/

IB Almanca Dersi
Okulumuzdaki IB Almanca kapsamında öğrenciler çeşitli metinleri okuyup inceleyerek Alman dili hakkında geniş bilgi sahibi olurlar. Bunun yanında ders için okudukları kitaplar ve izledikleri filmlerle dersteki öğrenimlerine destek olurlar. Bunun yanında öğrenciler okudukları kitaplar hakkında yapmış oldukları sunumlar aracılığıyla sınıfta bir tartışma ortamı yaratarak öğrenimlerine katkıda bulunurlar. Yaptıkları bütün bu çalışmalar IB sınavlarına hazırlanmaları içindir. IB Almanca öğrenciler B2 seviyesini hedeflerler. Seviyeler Goethe Institut tarafından yapılan sınavlar ve TestDaF ile belirlenir. B2 dil seviyesi, Avusturya’da ve İsviçre’de öğretim dili Almanca olan üniversitelerin; Almanya’daki tıp ve hukuk fakülteleri hariç tüm üniversitelerin hazırlık atlama için zorunlu tuttukları dil seviyesidir.

Almanya ile değişim programı
Öğrencilerimiz, 11. sınıfta değişim programımız çerçevesinde Almanya’ya 1 hafta süre ile gider, aile yanında konaklar ve organizasyonu birlikte yaptığımız okulda derslere katılırlar.
Almanya'da yanlarında kalınan ailelerin çocukları, 1 hafta süre ile okulumuzda konuk öğrenci olarak derslere katılır ve okulun diğer Almanca öğrencileri ile çeşitli aktivitelerde bulunurlar.

Almanca Gecesi
Almanca Gecesi, öğrencilerimize öğrendikleri ikinci yabancı dilde kendilerini gösterme fırsatı vermektedir. Öğrencilerimiz her sene kendi seçtikleri gösterilere kendileri hazırlanmaktadır. Bu gösteriler tiyatro oyunları, videolar, müzik performansları gibi yaratıcı gösterilerdir. Almanca gecesinin hedefi Almanca bilen bilmeyen herkese Alman dili ve kültürünü tanıtmaktır.

Aquarium Almanca Okul Dergimiz:
Öğrencilerimiz tarafından çıkarılan almanca okul dergimiz Aquarium, her yıl sene sonu Bilim-Sanat Haftası’nda okulumuzda yayınlanmaktadır. Öğrencilerimiz bu aktivite ile kendilerini özgürce ifade edebilme şansını yakalamaktadırlar. Öğrenciklerimiz, ikinci yabancı dil ile ortaya bir ürün çıkarmaktadırlar ve bu üründe; çeşitli makaleler, okulumuz ile ilgili haber yazıları, şiirler, gezi yazıları ve bulmacalar yazabilirler. Öğrenciyi yine öğrenciyle buluşturan dergimizi okumak oldukça keyiflidir.


DEUTSCH BEI TEVİTÖL
Seit 2004 ist Deutsch ein Wahlfach für unsere Schüler. Als zweite Fremdsprache ist unser Ziel, unsere Schüler zu den Kriterien der Europäischen Union befördern und unsere Schüler aktiv in der Deutschsprache lehren. Die Ziele der vier Sprachfähigkeiten sind, hören, lesen, schreiben und mündlicher Ausdruck. Hier bei können unsere Deutschschüler auf allen Niveaus der grammatikalischen Strukturen, neuen Wörtern und die richtigen Aussprachen lernen. Dank der vielzahl von unseren Schulmaterialen und verschiedenen Methoden können die Schüler sich auch im Unterricht verbessern und mehr im Unterricht teilnehmen.

Neben der Sprache, lernen unsere Schüler auch über die Kultur von Deutschland. Unsere Schüler führen einen deutschen Abend jedes Studienjahr, mit Theaterstücke, Lieder und Videos über die deutsche Kultur..

Die Vorbereitungsklassenschüler haben 4 Stunden, die 9te Klassen haben 2 Stunden, die 10te Klassen haben auch 2 Stunden (sie können aber 2 Stunden von Wahlfach Deutsch selektieren), die 11te und 12te Klassen haben 2 Stunden (die IB Deutsch Schüler haben 6 Stunden total) Deutsch Unterrichten. Unsere Schüler absolvieren mit mindestens Stufe B1. Die IB Deutsch Schüler können mit Stufe B2 oder höher absolvieren. Die Niveau werden von Goethe Institute oder TestDaF entschlossen. https://www.testdaf.de/

B2 Sprachniveau ist vorschreibend für Universitäten in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland äußer Gesetzfakultäten und Medizinfakultäten.https://www.daad.de/de/

IB Deutsch Unterricht
In IB Deutsch lernen und analysieren unsere Schüler verschiedene Texte auf Deutsch. Sie lesen auch Bücher und schauen Filme an, die ihnen helfen. Sie präsentieren diese Bücher und diskutieren darüber in der Klasse. Sie bereiten sich auf die IB Prüfungen vor. Die IB Deutsch Schüler erzielen Niveau B2 . Die Niveaus werden von dem Goethe Institute oder TestDaF festgelegt. B2 Sprachniveau ist vorschreibend für Universitäten in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland außer Fakultäten für Gesetz und Medizin.

Austauschprogram mit Deutschland
Unsere elften Klasseschüler fliegen nach Deutschland für eine Woche um an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Sie leben bei einer Gastfamilie und nehmen an den Unterrichten teil.
Die Gastschüler von Deutschland nehmen auch an den Unterrichten in TEVİTÖL teil und sie nehmen an anderen Aktivitäten mit unseren Deutschschülern teil.

Der Deutsche Abend
Mit dem deutschen Abend haben unsere Schüler die Chance ihre Talente auszuführen. Die Schüler bereiten sich auf den Abend selbst vor. Die Ausführungen beinhalten Theaterstücke, Videos, Lieder usw. Die Absicht des deutschen Abends ist die Vorstellung der deutschen Kultur und der Sprache .

Aquarium Die Deutsche Schulzeitschrift
Jedes Jahr wird die Zeitschrift von unseren Schülern in der Wissenschaft und Kunst Woche veröffentlicht. Dadurch können die Schüler sich in der II. Fremdsprache auf deutsch schriftlich ausdrücken. Mit dieser Aktivität erhalten sie sich frei auszudrücken. Sie können in vielen Bereichen schreiben was sie wollen. Während dem lesen, bekommen sie viele Erfahrung und Spaß.
Matematik Bölümü
Bölüm Hakkında: Matematik, düşünce olgusunun önündeki kapıları ardı ardına açan, insan aklı ve zekasının akıcılığını sağlayan bir araçtır. Matematik Bölümü olarak, matematik derslerinin ve matematik ile ilgili ders dışı çalışmaların bu mesajı veren bir ortamda yapılmasına özen gösteririz. Matematik eğitiminin sağlıklı ve mantıklı düşünmenin, doğru değerlendirmeler yapmanın en önemli araçlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Dokuz matematikve iki bilgisayar olmak üzere on bir tecrübeli öğretmen, okulumuzda matematik, geometri ve bilgisayar derslerini vermektedir.

Bölümün Amacı: Genel amacımız farklı öğrenim düzeylerindeki öğrencilerimize bu dersi sevdirerek öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda Bölümümüz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan bir bütün olarak gelişmesine, sorumluluklarının farkında olmasına önem vermektedir. Uygulanan program kapsamında bireyselleştirilmiş öğretim yoluyla öğrencilerimizden matematiğe karşı ilgisi ve yeteneği olanların bu alanda kendi hızlarında ilerlemesine zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bölümün Hedefleri: Öğrencilerin verilen bir problemi okuyup yorumlamaları ve uygun matematik terimlerini kullanarak çözmeleri; elde edilen verileri ya da bulguları tablo, grafik, diyagram biçiminde tasarlayıp sunabilmeleri; uygun sembol ve terminolojiyi öğrenip uygulamaları; bir matematiksel tartışmayı formüle edip açık bir şekilde ifade edebilmeleri; uygun matematiksel strateji ve teknikleri seçip kullanabilmeleri; değişik durumlardaki yapı ve düzenleri tanıyıp matematik genellemeler yapabilmeleri; uygun teknolojik cihazları matematik aracı olarak kullanabilmeleri (bilgisayarlar, projeksiyon aleti, grafik çizebilen (GDC) hesap makineleri, GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, …vb. yazılım programları, Kahoot, Desmos …); çağdaş matematik ile ilgili konularda araştırma yapmaları ve gelişmeleri izlemeleri, yurtiçi ve yurtdışı matematik kongrelerine, konferanslarına, yarışmalarına katılarak başarılar kazanmaları; sayısal, eleştirel ve mantıklı düşüncelerini kullanarak problem çözme yeteneğini geliştirmeleridir.

Program:

Bölümün ders dışında yürüttüğü etkinlikler: Matematik Olimpiyatları , FIRST LEGO League (FLL) , Programlamaya Giriş


Mezunlarımız

2017 Mezunları
2018 Mezunları

Yönetim Kadromuz

Mustafa Aydos

Okul Müdürü

Saygın Gücüm

Müdür Yardımcısı

Samet Teke

Müdür Yardımcısı