Main Logo 4

Rehberlik Bölümü

rehberlikAmacı: Üstün zeka ve özel yetenekli öğrencilerin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak;  başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında, bireyin kendini tanımasına katkı sağlamaktır.
Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerin gelişen ve değişen dünyada potansiyelini tam olarak kullanabilmesi ve kendilerini gerçekleştirecek gerçekçi planlar yapması için sistemli, profesyonel bir yardım hizmeti sunar, danışmanlık sürecinde etik ilkeler gereği güven ilişkisi ile hareket eder, öğrencilerin gizlilik ve kişilik haklarına saygı gösterir, sağlıklı karar vermelerine destek olur.
Psikolojik Danışma birimi çalışmaları bir psikolog, bir psikolojik danışman ve bir rehber öğretmen  tarafından yürütülür.
 
 
Bölümün Hedefleri: Öğrencilerin psiko- sosyal açıdan uyumlu bireyler olmalarını sağlamak, Üstün zekâ ve özel yetenekleri tanılanmış öğrencilere özgü çalışmaları planlamak.
 
Program:
Öğrenci odaklı çalışmalar;
Eğitsel Rehberlik: Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık çerçeve planı ve rehberlik programının vizyonu doğrultusundaki çalışmaları içerir.
Kişisel Rehberlik: Etkin ve verimli önleyici ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını içerir.
Mesleki Rehberlik: Kariyer planlama ve hedef belirleme çalışmalarını içerir.

 

Öğretmen odaklı çalışmalar;
- Okul rehberlik ve psikolojik danışma çerçeve ve sınıf planın uygulanması ve yürütülmesi
- Okul öğrenci profiline özgü bilgilendirmeyi içerir.

 

Veli odaklı çalışmalar;
- Okul sistemi ve yatılı okul yaşantısı ile ilgili bilgilendirme
- Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimleri hakkında bilgilendirme

 

Okul öğrenci seçimi odaklı çalışmalar;
- Öğrenci seçimleri için gerekli çalışmaları yürütmek ve konu ile ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek.