Main Logo 4

Bölüm

Amacı: Üstün yetenekli öğrencilerimizi araştırma yapmaya yönlendirmek, ruhsal dayanıklılığı, kendine güven duygusunu geliştirmek, psikomotor becerilerini geliştirmek, sanatın yaşama katkısını kavratabilmek ve potansiyellerini ortaya çıkartacak ortamlar yaratmak. TEVİTÖL Uygulamalı Dersler Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Beden Eğitimi, Resim ve Müzik dersleri, alanında donanımlı dört eğitmenimizin rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Üstünlerin ihtiyacı olan zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim çerçevesiyle hazırlanmış programımızda Beden Eğitimi derslerinde; Basketbol, Voleybol, Atletizm, Badmington, Futbol, Cimnastik, Hentbol, Masa Tenisi ve Kort Tenisi; Resim derslerinde, Renkli resim teknikleri,Seramik,Heykel Sanat eleştirisi ve Sanat tarihi; Müzik derslerinde; Müzik Tarihi, Müzik Kuramları, Ekoller, Öğrenci Sunumu ve Yaratıcılık dersleri verilmektedir.

Ayrıca Resim ve Müzik derslerimiz de Uluslararası Bakalorya programı çerçevesinde “high level "ve "standard level" düzeyinde okutulmaktadır.

Haftada 50 saat ders veren bölümümüz çalışmalarını Spor Salonunda, Bilim Sanat Merkezi’nde bulunan Resim Atölyesi ve Müzik dersliklerinde yürütmektedir. Uygulamalı dersler bölümü, öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı, sportif ve sanatsal açıdan bir dünya görüşü kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ortak hedefler: Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi, Potansiyellerini en üst düzeye kadar geliştirip kullanabilen, bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program: Uygulamalı Dersler Bölümünde, öğrencilerimizin akademik, sosyal, fiziksel ve mental ihtiyaçlarını karşılayacak, disiplinler arası araştırma ve çalışmalarla zenginleştirilmiş, ayrıca ders dışı etkinliklerle desteklenen bir program uygulanmaktadır.