Main Logo 4

Görsel Sanatlar

gorsel-sanatlar1
Görsel sanatlar dersinin amacı: Yaratıcılılarını kullanabilen, özgün eserler ortaya koyan, sanat kültürü ve estetik bakış açısına sahip, görsel ve estetik değerlerin bilincine varan, üretken bireyler yetiştirmektir.
 
 
Öğrencilerimiz resim, heykel, seramik alanlarında donanımlı atölyemizde çalışmalarını sürdürmektedirler. Farklı teknikleri kullanarak sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmelerini, sanata, topluma duyarlı bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Görsel Sanatlar Dersi  Kapsamında Etkinlikleri
 
Yıl içerisinde yaptığımız etkinlikler;
 
Okul içi ve dışında yapılan gösterilerin dekor ve kostüm çalışmaları,
Okul içi ve dışı etkinliklerin afiş, broşür çalışmaları,
Okul içi serbest zaman seramik ve resim etkinlikleri,
Hafta içi ve hafta sonu ders dışı zamanlarda serbest çalışma imkanı,
Sürekli ve süreli sergilere geziler,
Güncel panel, söyleşi takibi ve katılma,
Resim yarışmalarına katılma,
Yıl sonu okul sergisi